Opłata ZAiKS za przyjęcie weselne –  na czym to polega?

Opłata ZAiKS za przyjęcie weselne – na czym to polega?

2012-08-24 00:00:00

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) jest organizacją zajmującą się zarządzaniem prawami autorskimi twórców. Częste kontrole podczas wesel spowodowane jest faktem, że grający Młodej Parze i jej gościom weselnym DJ lub zespół muzyczny powinien mieć wykupioną licencję na wykonywanie utworów muzycznych.

Na czym polega opłata ZAiKS, kto ją uiszcza i jakie są sankcje za jej brak – na te i inne pytania odpowiedzi udzieliła pani Daniela Gremblewska, starszy inspektor terenowy z Olsztyna.

1. Czego dotyczy opłata ZAiKS na przyjęciu weselnym?

Opłata ZAiKS to wynagrodzenie dla twórców utworów (kompozytor, autor słów) wykonywany przez zespół muzyczny lub odtwarzany przez dj-a w czasie przyjęcia weselnego.

2. Na kim ciąży obowiązek wniesienia takiej opłaty? Obowiązek ma Para Młoda/ lokal/ zespół, czy DJ?

Każdy, kto korzysta z cudzego utworu, czyli:
- Para Młoda (bo ich goście mogą bawić się na weselu),
- właściciel lokalu (bo zarabia na organizacji przyjęcia weselnego)
- DJ/zespół muzyczny (bo otrzymują wynagrodzenie za wykonanie i odtwarzanie cudzych utworów).
Tylko jedna z wyżej wymienionych osób musi posiadać licencję ZAiKS. Można sobie wyobrazić wesele bez alkoholu, ale trudniej bez muzyki.

3. Jakie są sankcje za brak opłat ZAiKS i kto je ponosi?

Odpowiedzialność karna, art. 116 ust. 1-4 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sankcje dotyczą wszystkich osób wymienionych w pyt. 2 oraz trzykrotność należnego wynagrodzenia autorskiego.

4. DJ-e najczęściej twierdzą, że ponieśli tę opłatę kupując oryginalne płyty lub pobierając je legalnie z Internetu. Gdzie jest różnica?

Kupując płytę lub pobierając ją z Internetu nie uiszcza się tantiem autorskich za pole eksploatacji, zwane publicznym wykonaniem i odtwarzaniem utworów. Po prostu w cenie płyty nie są zawarte wyżej wymienione tantiemy. Tantiemy autorskie, zgodnie z zapisami ustawowymi, należy uiszczać za każde pole eksploatacji oddzielnie.

5. Miejsca organizujące przyjęcia twierdzą natomiast, że mają „stałą miesięczną umowę z ZAiKS”. Czy zatem odtwarzanie publiczne muzyki podczas przyjęć jest w tych miejscach legalne?

Jeżeli lokal posiada licencję ZAiKS na publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów w czasie przyjęć weselnych (jest to innych rodzaj licencji niż, tzw. licencja na „muzykę w tle”) to DJ/zespół muzyczny/ Para Młoda nie muszą posiadać oddzielnej licencji, a stosowne wynagrodzenie autorskie przekazuje właścicielowi lokalu.

6. Gdzie leży różnica w płaceniu ZAiKS pomiędzy odtwarzaniem muzyki dla powiedzmy 100 osób w restauracji do słuchania podczas konsumpcji a sytuacją kiedy organizowane jest przyjęcie weselne?

Tabele wynagrodzeń autorskich ZAiKS przewidują inne stawki i rodzaje umów licencyjnych dla, tzw. „muzyki w tle”, towarzyszącej, drugoplanowej, a inne dla tzw. muzyki pierwszoplanowej do tańca.

7. Jeżeli zespół lub DJ deklarują, że grają jedynie muzykę ludową i autorską to wtedy można uniknąć ZAiKS?

Nie jest praktykowane i pożądane przez klientów, aby w czasie wesela wystarczała ww. muzyka. Goście weselni chcą się bawić przy przebojach muzycznych, które słyszą w radio, telewizji itp., a te w ok. 98% są chronione przez ZAiKS. Muzyka ludowa też często jest chroniona przez ZAiKS (opracowania) i chroniona jest również twórczość autorska, jeżeli wykonawca oddaje je pod ochronę ZAiKS.

8. Czy zespół lub DJ mogą wykupić licencję ZAiKS bez podania miejsca i terminu, a dopiero po wykonanej usłudze wypełnić formalności lub wykupić powiedzmy roczną licencję ZAiKS?

Nie, licencja dotyczy konkretnej imprezy (imprez) w konkretnych miejscach.

9. Jakie są opłaty ZAiKS i gdzie w Internecie można znaleźć sposób ich naliczania?

Wynagrodzenie autorskie stanowi 10% wynagrodzenia wykonawców + 23% podatku VAT, nie mniej niż stosowne stawki ryczałtowe zależne od rodzaju imprezy, miejsca, wielkości itp. Stosowna tabela wynagrodzeń stawek autorskich ZAiKS W/O-ZA dostępna jest na stronie ZAiKS: www.zaiks.org.pl.

10. Czy na ZAiKS obowiązuje podatek VAT 23%, czy można zaliczyć ZAiKS do kosztów uzyskania przychodów i odliczyć VAT?

Tantiemy autorskie w wysokości 10% są naliczane od wynagrodzenia netto, rozumianego bez podatku VAT. Natomiast w przypadku umów o dzieło od 10% wynagrodzenia brutto, to jest bez odejmowania kosztów uzyskania przychodów dolicza się 23% podatku VAT.

11. Gdzie uzyskać licencję ZAiKS na wesele w przypadku jej braku przez właściciela lokalu?

Licencję można uzyskać kontaktując się osobiście, mailowo, bądź telefonicznie z inspektorem ZAiKS.

Kontakt:
Daniela GREMBLEWSKA
starszy inspektor terenowy
Tel: 604-119-636
e-mail: dgremblewska@zaiks.org.pl